Nakup z Moneto na Moneta Terminalu (POS)

Na Moneta Terminalih lahko plačujete v trgovinah z oblačili ali prehrano, knjigarnah, restavracijah in barih, taksijih, pri dostavi hrane in pijače, frizerju ali v cvetličarni.

Študentje lahko pri subvencionirani študentski prehrani doplačilo plačate z Moneto in tako identifikacijo kot plačilo opravite v enem koraku.

Moneta Terminal (POS) je prenosljiv, zato lahko potek plačila ves čas nadzorujete, saj ga ponudnik Monete prinese do vas.

Potek plačevanja:

  • Prodajalec v terminal Moneta vnese znesek za plačilo.
  • Če uporabljate kodo PIN, jo morate v terminal vtipkati, preden pokličete številko 180.
  • Z mobilnika pokličete številko 180 in ga položite na terminal Moneta.
  • Po zaključeni transakciji terminal Moneta natisne dve obvestili o plačilu: eno za vas - kupca, drugo za ponudnika Monete.

Postopek plačevanja pri študentski prehrani:

  • Ponudniku povejte, da želite doplačilo opraviti z Moneto.
  • Ponudnik pri preverjanju upravičenosti do subvencije na terminalu izbere gumb »+ Moneta«.
  • Nato z mobilnika pokličete številko 1808 in ga položite na terminal Moneta.
  • Koriščenje subvencije in (do)plačila obroka sta opravljeni v enem koraku.

Cena klica na številko 1808 je za študente brezplačna.

Nasvet: Uporaba varnostne kode PIN

Uporabniki Monete pri bankah, ki za poravnavo stroškov nakupov z Moneto uporabljate različne račune pri banki, odtipkate tisto kodo PIN, ki pripada računu, s katerega želite poravnati stroške.

Uporabniki Monete mobilnega operaterja odtipkajte varnostno kodo PIN le, če ste jo za namene plačevanja z Moneto aktivirali.

Cena klica za vsako uspešno opravljeno transakcijo se zaračuna po ceniku operaterja.

Seznam plačilnih mest

Najpogostejša vprašanja