Nakup z Moneto na Moneta eTerminalu

Nakupovanje z Moneto je moderno in enostavno. Na številnih plačilnih mestih, označenih s prepoznavnim Monetinim znakom, lahko na hiter in praktičen način poravnate račun. Z Moneto si lahko plačate gorivo, plačujete v trgovinah z živili in na drugih plačilnih mestih.

Potek plačevanja:

  • Na plačilnem mestu ponudnika (blagajna) se izpiše niz znakov, ki ga vtipkate v svoj mobilnik.
  • Ukazni niz vtipkate v obliki *180*žeton# in ga potrdite s tipko za klicanje. Žeton je niz številk, ki vam jih ponudnik poda za točno določen nakup (npr. *180*123#).
  • Če uporabljate kodo PIN, vtipkate ukazni niz v obliki *180*žeton*koda PIN#.
  • Na zaslonu mobilnika se vam nato prikaže obvestilo o nakupu.
  • Poleg obvestila na zaslonu blagajne prejmete tudi sporočilo SMS o opravljenem nakupu.

Nasvet: Uporaba varnostne kode PIN

Uporabniki Monete pri bankah, ki za poravnavo stroškov nakupov z Moneto uporabljate različne račune pri banki, odtipkate tisto kodo PIN, ki pripada računu, s katerega želite poravnati stroške. Primer: zaporedna številka računa je 1, če imate samo en bančni račun vezan na Moneto. Ukazni niz tako vtipkate v obliki *180*žeton* koda PIN*zaporedna št. računa# (npr. *180*123* 0000*1#).

Uporabniki Monete mobilnega operaterja odtipkajte kodo PIN le, če ste jo za namene plačevanja z Moneto aktivirali. Ukazni niz v tem primeru vtipkate v obliki *180*žeton*koda PIN# (npr. *180*123*0000#).

Cena klica za vsako uspešno opravljeno transakcijo se zaračuna po ceniku operaterja.

Prejeto potrditveno sporočilo SMS je brezplačno.

Seznam plačilnih mest

Najpogostejša vprašanja